نهج البلاغه موضوعی اطاعت از خدا

 اطاعت از خدا

۱۰۸۳٫ فرمان خدا نیکوست
فى و صیته لابنه -: اءنه (یعنى الله سبحانه ) لم یاءمرک الا بحسن ، و لم ینهک اءلا عن قبیح
در سفارش به فرزند خود، مى فرماید: خداى سبحان تو را جز به آنچه نیکوست فرمان نداده و جز از آنچه زشت است ، باز نداشته است . (۱۰۷۷)

۱۰۸۴٫ یکى از انگیزه هاى شکر گزارى
من کتابه له اءلى الحارث الهمدانى -: اءکثر اءن تنظر اءلى من فضلت علیه ؛ فان ذلک من اءبواب الشکر
در نامه خود به حارث همدانى مى فرماید: به کسى که بر او برترى داده شده اى بسیار بنگر؛ زیرا این کار یکى از انگیزه هاى شکر گزارى است . (۱۰۷۸)

۱۰۸۵٫ طاعت تنها از خدا
لا طاعه لمخلوق فى معصیه الخالق
طاعت مخلوق در نافرمانى خالق نشاید. (۱۰۷۹)

۱۰۸۶٫ سفارش على علیه السلام به فرزندش
(لا بنه الحسن علیه السلام :) لا تخلفن و راءک شیئا من الدنیا، فانک تخلفه لاحد رجلین : اءما رجل عمل فیه بطاعه الله فسعد بما شقیت به ، و اما رجل عمل فیه بمعصیه الله فشقى بما جمعت له ؛ فکنت عونا له على معصیته ، و لیس اءحد هذین حقیقا اءن توثره على نفسک

به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: از متاع دنیا چیزى براى خود باقى مگذار؛ چرا که آن را بریا یکى از این دو شخص مى گذارى : یا کسى که آن را در اطاعت خدا صرف مى کند و با آنچه تو به خاطرش بدبخت شدى ، خوشبخت مى شود. و یا کسى که آن را در معصیت خدا به کار گیرد و با آن بدبخت مى گردد، پس تو یاور او شدى در گناهى که کرده ، پس هیچ کدام از این ؛ سزاوار نیستند که آن ها را بر خود مقدم دارى و براى آن ها ارث گذارى . (۱۰۸۰)

۱۰۸۷٫ اطاعت بدون عذر
علیکم بطاعه من لا تعذرون بجهالته
بر شما باد به فرمانبردارى و اطاعت از کسى که در نشناختنش عذرى ندارد.(۱۰۸۱)

۱۰۸۸٫ فرمانبردارى از خدا
استتموا نعم الله علیکم بالصبر على طاعته ، و المجانبه لمعصیته .

با صبر و شکیبایى بر فرمانبردارى از خداوند، نعمت هایش را بر خود تمام کنید و از معصیت و نافرمانى اش کناره گیرید. (۱۰۸۲)

۱۰۸۹٫ بزرگ ترین حسرت در قیامت
اءن اءعظم الحسرات یوم القیامه حسره رجل کسب مالا فى غیر طاعه الله ، فورثه رجل فاءنفقه فى طاعه الله سبحانه ، فدخل به الجنه ، و دخل الاول به النار
بزرگ ترین حسرت در روز قیامت ، حسرت کسى است که ثروتى را از راه نامشروع به دست آورده و مردى آن را به ارث برده و در راه اطاعت خدا صرف کرده و به بهشت رفته و آن اولى به خاطر همان مال به دوزخ رفته . (۱۰۸۳)

۱۰۹۰٫ شناساندن پروردگار
بعث الله محمدا صلى الله علیه و آله ، بالحق لیخرج عباده من عباده الاوثان اءلى عبادته ، و من طاعه الشیطان اءلى طاعته
خداوند حضرت محمد صلى الله علیه و آله را به راستى برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بت ها باز داشته و به عبادت او سوق دهد و آن ها را از اطاعت شیطان به فرمانبردارى از حق وادارد. (۱۰۸۴)

۱۰۹۱٫ موجبات خشنودى خدا
هیهات ! لا یخدع الله عن جنته ، و لا تنال مرضاته اءلا بطاعته
هیهات ! بخشش خدا را با فریب نمى توان از او گرفت و خشنودى او جز با طاعتش به دست نیاید. (۱۰۸۵)

۱۰۹۲٫ نهایت خشنودى خدا
اءوصاکم بالتقوى و جعلها منتهى رضاه و حاجته من خلقه
خداوند شما را به پرهیزگارى سفارش کرد و آن را منتهاى خشنودى خود و خواسته اش از بندگان خویش قرار داد. (۱۰۸۶)

۱۰۹۳٫ ستون حق
اءن الله سبحانه قد جعل للخیر اءهلا، و للحق دعائم ، و للطاعه عصما
همانان خداى سبحان براى خیر و خوبى اهلى و براى حق ستون هایى و براى اطاعت و بندگى نگاهدارانى قرار داده است . (۱۰۸۷)

۱۰۹۴٫ پاس بزرگى خدا
لو لم یتوعد الله على معصیته لکان یجب اءن لا یعصى شکرا لنعمه .
اگر خداوند براى نافرمانى از خود بیم (آتش ) هم نمى داد، باز واجب بود که به پاس نعمت هایش نافرمانى نشود. (۱۰۸۸)

۱۰۹۵٫ شایسته فرمانبرى
فطوبى لذى قلب سلیم ، اءطاع من یهدیه ، و تجنب من یردیه ، و اءصاب سبیل السلامه ببصر من بصره ، و طاعه هاد اءمره
خوشا به حال کسى که دلى سالم و پاک از آلودگى دارد، اطاعت مى کند هدایت کننده اش را، اجتناب مى کند از هلاک کننده اش و راه سلامت را پیش ‍ مى گیرد با بینایى کسى که او را بینا مى سازد و با اطاعت هدایت کننده اى که او را دستور دهد. (۱۰۸۹)

۱۰۹۶٫ پرهیز از کوتاهى در کار
اءن الله سبحانه جعل الطاعه غنیمه الاکیاس عند تفریط العجزه
خداوند سبحان اطاعت را غنیمت هوشیاران خردمند قرار داده در آن هنگام که مردم ناتوان قصور نمایند. (۱۰۹۰)

۱۰۹۷٫ بهترین ذکر
اءفیضوا فى ذکر الله فاءنه اءحسن الذکر و ارغبوا فیما وعد المتقین فان وعده اءصدق الوعد
در ذکر خداوندى حرکت کنید که بهترین ذکر است و علاقه پیدا کنید به آنچه که خداوند متقیان را وعده فرموده است ؛ زیرا وعده خداوندى راست ترین و عده ها است . (۱۰۹۱)

۱۰۹۸٫ جایگاه فرمانبرداران حق
اءهل الطاعه فاءثابهم بجواره ، و خلدهم فى داره ، حیث لا یظعن النزال ، و لا تتغیر بهم الحال ، و لا تنوبهم الافزاع ، و لا تنالهم الاسقام
خدا به فرمانبرداران با قرار دادنشان در کنار رحمت و پناه خود پاداش ‍ مى دهد و آنان را در سراى خود، (سرایى که براى اهل طاعت آماده ساخت یعنى بهشت ) جاودانه ساکن مى سازد، سرایى که فرود آیندگان در آن به جاى دیگرى کوچ نمى کنند و حالشان دگرگون نمى گردد. هیچ گونه بیمى به آنان راه نمى یابد و هیچ نوع بیمارى به ایشان نمى رسد. (۱۰۹۲)

۱۰۹۹٫ خیر خواه ترین و خیاتنکارترین مردم
اءن انصح الناس لنفسه اءطوعهم لربه ؛ و اءن اءغشهم لنفسه اءعصا هم لربه
خیرخواه ترین مردم نسبت به خویش ، کس است که در برابر پروردگارش از همه فرمانبردارتر باشد و خیانتکارترین آن ها به خود، نافرمان ترین آن ها از پروردگار خویش است . (۱۰۹۳)

۱۱۰۰٫ ستایش حق
نحمده على ما وفق له من الطاعه و ذاد عنه من المعصیه
ستایش مى کنیم خدا را براى توفیق اطاعت که به ما عنایت فرمود و ما را از معصیت برکنار فرمود. (۱۰۹۴)

۱۱۰۱٫ اطاعت و معصیت خداوند
اعلموا! اءنه ما من طاعه الله شى اءلا یاءتى فى کرده و ما من معصیه الله شى ء الا یاتى فى شهوه
بدانید خداوند را در هیچ چیز نمى توان اطاعت کرد مگر با زحمت ، و در هیچ چیز نمى توان خدا را معصیت کرد مگر با میل و رغبت . (۱۰۹۵)

۱۱۰۲٫ جاده هاى مستقیم براى طاعت خدا
اءن للطاعه اءعلاما واضحه ، و سبلا نیره ، و محجه نهجه ، و غایه مطبه ، یردها الاکیاس ، و یخالفها الانکاس
به راستى براى اطاعت از خداوند نشانه هاى آشکار و راه هایى روشنى بخش و جاده اى مستقیم و واضح و عاقبتى مطلوب است که هوشمندان به آن نشانه ها و راه ها وارد مى شوند (و از آن ها هدایت مى جویند) و فرومایگان با آن ها به مخالفت بر مى خیزند و به راه خلاف مى روند. (۱۰۹۶)

۱۱۰۳٫ بهترین اطاعت
من کتابه اءلى الحارث الهمدانى ؛ اءطع الله فى جمیع اءمورک ؛ فان طاعه الله فاضله على ماسواها
در نامه خود به حارث همدانى مى فرماید: در تمام کارهاى خود از خدا اطاعت کن ؛ زیرا فرمانبردارى از خدا بهترین اطاعت هاست . (۱۰۹۷)

۱۱۰۴٫ حفظ خداوند از مردم
اءنما الناس مع الملوک و الدنیا، الا من عصم الله
مردم از پادشاهان (و قدرتمندان ) و دنیا تبعیت مى کنند، مگر کسى که خدا او را حفظ فرماید. (۱۰۹۸)

۱۱۰۵٫ عاقبت خروج
اءن للطاعه اءعلامآ و اضحه … من نکب عنها جار عن الحق ، و خبط فى التیه ، و غیر الله نعمته ، و اءحل به نقمته
براى اطاعت نشانه هاى روشنى است … هر کس از آن راه هاى روشن منحرف شد تجاوز از حق نمود و در بیابان گمراهى سر در گم گشت و خداوند نعمت او را دگرگون ساخت و عذاب خود را بر او فرود آورد. (۱۰۹۹)

۱۱۰۶٫ فرمانبرى از خدا
لم تخلق الخلق لوحشه ، و لا استعملتهم لمنفعه ، و لا یسبقک من طلبت ، و لا یفلتک من اءخذت ، و لا ینقص سلطانک من عصاک ، و لا یزید فى ملکک من اطاعک
مخلوقات را براى دفع وحشت نیافریدى و آن ها را براى سود بردن به کار نیانداختى ، قدرت فرار از تو را دارا نیست کسى که تو را معصیت کند از سلطه تو نکاهد و کسى که اطاعتت کند بر ملک تو نیفزاید. (۱۱۰۰)

۱۱۰۷٫ آثار اطاعت از خدا
خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم ، آمنا من معصیتهم ، لانه لا تضره معصیه من عصاه و لا تنفعه طاعه من اءطاعه
هنگامى که مخلوقات را آفرید از اطاعت آنان بى نیاز بود و از معصیت آنان در امان ؛ زیرا گناه هر کس که او را گناه کرد ضررى به او نرساند و اطاعت کسى که او را اطاعت مى کند نفعى براى او ندارد. (۱۱۰۱)

۱۱۰۸٫ لطف دایم خدا
لم تخل من لطفه مطرف عین فى نعمه یحدثها لک ، اءو سیئه یسترها علیک ، اءو بلیه یصرفها عنک ! فما ظنک به لو اءطعته !
هرگز از لطف و عنایت او خالى نیستى ، حتى یک چشم برهم زدن ، چه با بخشیدن نعمتى که باى تو به وجود مى آورد، یا زشتى که بر تو مى پوشاند یا بلایى که از تو بر مى گرداند، با این حال چه گمان مى کنى درباره این خداوند اگر اطاعتش کنى . (۱۱۰۲)

۱۱۰۹٫ آثار اطاعت از خدا
لو قد عاینتم ما قد عیان ، ما مات منکم لجز عتم و وهلتم و سمعتم و اءطعتم
اگر آنچه را که مردگان درک کرده اند و دیده اند شما هم بودید، مى ترسیدید وحشت مى کردید گوش به دستور خدا مى دادید و فرمان مى بردید. (۱۱۰۳)

۱۱۱۰٫ نتیجه پناه بردن به خدا
لو اءن الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا اءلى ربهم بصدق من نیاتم و وله من قلوبهم ، لرد علیهم کل شارد، و اءصلح لهم کل فاسد
اگر مردم در آن هنگام که سختى ها بر آنان فرود مى آید و نعمت ها از آنان زایل مى گردد، به پروردگارشان با نیت راستین و اشتیاق شدیدى از دل هایشان بنالند و التماس کنند، خداوند متعال هر آن چه را که از آنان گریزان شده است ، به آنان بر مى گرداند و هر فاسدى را که به آنان روى آورده است اصلاح مى نماید. (۱۱۰۴)

۱۱۱۱٫ عید واقعى
کل یوم لا یعصى الله فیه فهو عید
هر روزى که در آن خداى را نافرمانى نکنند عید است . (۱۱۰۵)

۱۱۱۲٫ فرمانبرى از خدا
اءن ولى محمد من اءطاع الله و اءن بعدت لحمته ، و اءن عدو محمد من عصى الله و اءن قربت قرابته ! .
همان دوستدار محمد صلى الله علیه و آله و نزدیک به او کسى است که از خدا فرمان ببرد، اگر چه نسبش از آن حضرت دور باشد، و دشمن محمد صلى الله علیه و آله کسى است که از انجام فرمان خدا سرپیچى کند، اگر چه خویشاوندى او نسبت به حضرت صلى الله علیه و آله نزدیک باشد. (۱۱۰۶)

۱۱۱۳٫ اطاعت از خدا
اءطعیوا الله و لا تعصوه ، و اءذا راءیتم الخیر فخدوا به ، و اءذا راءیتم الشر فاءعرضوا عنه .
اطاعت خدا کنید و معصیت او را نکنید، اگر چیز خوبى دیدید آن را عمل کنید و اگر شرى دیدید آن را رد کنید (۱۱۰۷)

۱۱۱۴٫ فرمان بردن از خدا
احذر اءن یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته ، فتکون من الخاسرین ، و اذا قویت فاقو على طاعه الله ، و اذا ضعفت فاضعف عن معصیه الله .
بترس از این که خداوند بزرگ تو را در حال گناه و نافرمانى ببیند و فرمانبردارى از تو نبیند، و گرنه از زیانکاران باشى . پس اگر توانایى ، در فرمانبردارى حق توانا باش . اگر ناتوانى ، از نافرمانى حق ناتوان شو. (۱۱۰۸)

۱۱۱۵٫ بیناترین دیدگان و شنواترین گوش ها
الا ان ابصر الابصار ما نفذ فى الخیر طرفه ! الا ان اسمع الاسماع ما وعى التذکیر و قبله ! .
بدانید که بیناترین دیدگان دیده اى است که نگاهش به خیر و صلاح باشد، بدانید که شنواترین گوش هاى گوشى است که پند و اندرز را بشنود و پذیرا شود. (۱۱۰۹)

۱۱۱۶٫ ترس ملاقات با خدا
اتق الله الذى الا بد لک من لقائه ، و لا منتهى لک دونه .
از خدایى که بى گمان او راملاقات خواهى کرد بترس که تو را غیر از او نهایتى نیست و سرانجام به سوى او باز خواهى گشت . (۱۱۱۰)

۱۱۱۷٫ هدایت امام
اخرجوا الى الله بما افترض علیکم من حقه ، و بین لکم من وظائفه ، اءنا شاهد لکم ، و حجیج یوم القیامه عنکم .
به سوى خدا روى آورید و حق آنچه را که به شما واجب نموده است و آن ها را نیز بیان کرده است به خوبى ادا کنید، من روز قیامت براى شما گواه و از طرف شما حجت و دلیل خواهم آورد. (۱۱۱۱)۱۰۷۷- نامه ۳۱٫
۱۰۷۸- نامه ۶۹٫
۱۰۷۹- حکمت ۱۶۵٫٫
۱۰۸۰- حکمت ۴۱۶٫
۱۰۸۱- حکمت ۱۵۶٫
۱۰۸۲- خطبه ۱۸۸٫
۱۰۸۳- حکمت ۴۲۹٫
۱۰۸۴- خطبه ۱۴۷٫
۱۰۸۵- خطبه ۱۲۹٫
۱۰۸۶- خطبه ۱۸۳٫
۱۰۸۷- خطبه ۲۱۴
۱۰۸۸- حکمت ۲۹۰٫
۱۰۸۹- خطبه ۱۱۰٫
۱۰۹۰- حکمت ۳۳۱٫
۱۰۹۱- خطبه ۱۱۰٫
۱۰۹۲- خطبه ۱۰۹٫
۱۰۹۳- خطبه ۸۶٫
۱۰۹۴- خطبه ۱۹۴٫
۱۰۹۵- خطبه ۱۷۶٫
۱۰۹۶- نامه ۳۰٫
۱۰۹۷- نامه ۶۹٫
۱۰۹۸- خطبه ۲۱۰٫
۱۰۹۹- نامه ۳۰٫
۱۱۰۰- خطبه ۱۰۹٫
۱۱۰۱- خطبه ۱۹۳٫
۱۱۰۲- خطبه ۲۲۳٫
۱۱۰۳- خطبه ۲۰٫
۱۱۰۴- حکمت ۴۲۸٫
۱۱۰۵- حکمت ۴۲۸٫
۱۱۰۶- حکمت ۹۶٫
۱۱۰۷- خطبه ۱۶۷٫
۱۱۰۸- حکمت ۳۸۳٫
۱۱۰۹- خطبه ۱۰۵٫
۱۱۱۰- نامه ۱۲٫
۱۱۱۱- خطبه ۱۷۵٫

نهج البلاغه موضوعی//عباس عزیزی

بازدیدها: ۱۹۴

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *