موضوعات نهج البلاغه(برچسب های)

برچسب ها

بازدیدها: ۴۱۰

نهج البلاغه کلمات قصار حکمت شماره ۱۸۱ صبحی صالح(ترجمه عبدالمحمد آیتی)ثمره ومیوه

۱۸۱-وَ قَالَ ( علیه‏السلام )ثَمَرَهُ التَّفْرِیطِ النَّدَامَهُ وَ ثَمَرَهُ الْحَزْمِ السَّلَامَه

شماره حکمت براساس نسخه صبحی صالح

حکمت ۱۷۲ دکتر آیتی

و فرمود (ع):

ثمره تفریط و کوتاهى در کارها پشیمانى است و ثمره دوراندیشى سلامت است.

ترجمه عبدالمحمد آیتی

بازدیدها: ۸۵

نهج البلاغه کلمات قصار حکمت شماره ۴۸ صبحی صالح(ترجمه عبدالمحمد آیتی) عوامل پیروزی

۴۸-وَ قَالَ ( علیه‏السلام )الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِإِجَالَهِ الرَّأْیِ وَ الرَّأْیُ بِتَحْصِینِ الْأَسْرَارِ

شماره حکمت براساس نسخه صبحی صالح

حکمت ۴۵ دکتر آیتی

 و فرمود (ع):

پیروزى به دوراندیشى است و دوراندیشى به جولان اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار است.

 

ترجمه عبدالمحمد آیتی

 

بازدیدها: ۵۸