نهج البلاغه کلمات قصار حکمت شماره ۲۴۷ صبحی صالح(عبدالمحمد آیتی)

۲۴۷-وَ قَالَ ( علیه‏السلام )الْکَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِم‏

شماره حکمت براساس نسخه صبحی صالح

حکمت ۲۳۹ دکتر آیتی

و فرمود (ع): کرم و جوانمردى از خویشاوند مهربانتر است.

ترجمه عبدالمحمد آیتی

بازدیدها: ۵۳

موضوعات نهج البلاغه(برچسب های)

برچسب ها

بازدیدها: ۴۱۰

نهج البلاغه کلمات قصار حکمت شماره ۴۷ صبحی صالح(ترجمه عبدالمحمد آیتی)قدر هرکس…

۴۷-وَ قَالَ ( علیه‏السلام )قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَیْرَتِه‏

شماره حکمت براساس نسخه صبحی صالح

حکمت ۴۴ دکتر آیتی

و فرمود (ع):

مقام و مرتبت هرکس به قدر همت اوست و صدق او به قدر جوانمردى اوست و شجاعتش به قدر حمیّت اوست و عفّت او به قدر غیرت اوست.

ترجمه عبدالمحمد آیتی

 

بازدیدها: ۲۰۵

نهج البلاغه کلمات قصار حکمت شماره ۲۰ صبحی صالح(ترجمه عبدالمحمد آیتی)چشم پوشی

۲۰-وَ قَالَ ( علیه‏السلام )أَقِیلُوا ذَوِی الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَمَا یَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ یَدُ اللَّهِ بِیَدِهِ یَرْفَعُهُ

شماره حکمت براساس نسخه صبحی صالح

حکمت ۱۹ دکتر آیتی:

 

از لغزشهاى جوانمردان درگذرید، که هیچیک از آنان نلغزد، مگر آنکه دست او در دست خدا باشد و برداردش.

 

ترجمه عبدالمحمد آیتی

بازدیدها: ۴۱۸