موضوعات نهج البلاغه(برچسب های)

برچسب ها

خطبه شماره ۱۳۶(نسخه صبحی صالح ) ترجمه عبدالمحمد آیتی

خطبه : ۱۳۶

و من کلام له ع فی اءمر البیعه  

لَمْ تَکُنْ بَیْعَتُکُمْ إِیّایَ فَلْتَهً، وَ لَیْسَ اءَمْرِی وَ اءَمْرُکُمْ واحِدا، إِنِّی اءُرِیدُکُمْ لِلَّهِ، وَ اءَنْتُمْ تُرِیدُونَنِی لِاءَنْفُسِکُمْ! اءَیُّهَا النَّاسُ اءَعِینُونِی عَلَى اءَنْفُسِکُمْ، وَ ایْمُ اللَّهِ لَاءُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ وَ لَاءَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخَزامَتِهِ حَتَّى اءُورِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَ إِنْ کانَ کَارِها.

ترجمه : 

سخنى از آن حضرت (ع ) در مورد بیعت 

بیعت شما با من کارى نبود که بتصادف یا بدون اندیشه صورت پذیرفته باشد.و کار من با شما یکى نیست . من شما را براى کارهاى خدایى مى خواهم و شما مرا براى منافع خود مى خواهید. اى مردم ، مرا یارى کنید، هر چند، خلاف میلتان باشد، سوگند به خدا، حق ستمدیده را از ستمگر مى ستانم و مهار در بینى ستمگر کرده ، چون شتر مى کشانم تا او را به آبشخور حق برم ، اگر چه ، رفتن به آنجا را ناخوش دارد.

نهج البلاغه خطبه ها//ترجمه عبدالمحمد آیتی

نهج البلاغه موضوعی اراده و پایدارى

اراده و پایدارى

۱۶۰۴٫ ترس را کنار نه !
اذا هبت اءمرا فقع فیه ؛ فان شده توقیه ، اءعظم مما تخاف منه .
هرگاه از کارى ترسیدى ، خود را به کام آن بیانداز، زیرا ترس شدید از آن کار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار است . (۱۵۹۸)


۱۶۰۵٫ عزم و اراده

لا تجتمع عزیمه و ولیمه . ما اءنقض النوم لعزائم الیوم ، و اءمحى الظلم لتذاکیر الهمم !
عزم و اراده براى رسیدن به کمالات و مقالات عالیه با سورچرانى و راحت طلبى سازگار نیست . چه بسیار خواب هاى شبانگاهى که تصمیمات روز را بر هم زده و چه بسیار تاریکى هایى که یاد همت هاى بلند را از خاطره ها زدوده است . (۱۵۹۹)

۱۶۰۶٫ درجه مشمول رحمت خداوند
رحم الله امراء سمع حکما فوعى ، ودعى الى رشاد فدنا، و اءخذ بحجزه هاد فنجا .
خدا رحمت کند مردى (بنده اى ) را که سخن حکیمانه اى شنید و آن را پذیرفت و به راه خوانده شد و بدان نزدیک گشت و دامان راهنما را گرفت و نجات یافت . (۱۶۰۰)

۱۶۰۷٫ اندیشه هاى مصمم
یا لها اءمثالا صائبه ، و مواعظ شافیه ، لو صادقت قلوبا زاکیه ، و اءسماعا واعیه ، و آراء عازمه ، و اءلبابا حازمه !
چه مثل هاى درست و اندرزهاى شفابخشى ! البته اگر با دل هاى پاک و گوش هاى شنوا و اندیشه هاى مصمم و خردهاى استوار و دوراندیش ‍ برخورد کنند. (۱۶۰۱)

۱۶۰۸٫ ایستادگى
العمل العمل ، ثم النهایه النهایه و الاستقامه … اءلا و ان القدر السابق قد وقع ، و القضاء قد تورد. و انى متکلم بعده الله و حجته ، قال الله تعالى : (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه …)، و قد قلتم : ربناالله فاستقیموا على کتابه ، و على منهاج اءمره ، و على الطریقه الصالحه من عبادته ، ثم لا تمرقوا منها، و لا تبتدعوا فیها، و لا تخالفوا عنها .

اهتمام بوزید به کارها، برخیزید براى کار، سپس کار را ناتمام نگذارید و به پایان برسانید و در تصمیمى که گرفتید استقامت بورزید استقامت !
آگاه باشید! قدر پیشین واقع شده و قضاى گذشته در جریان تحقق است و تحقیقا من از وعده خداوندى و حجت او سخن مى گویم . خداوند متعال فرموده است : کسانى که گفتند: پروردگار ما الله است و سپس ‍ در تحقق بخشیدن به این اعتقاد (توحید ناب ) استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان وارد مى شود (و به آنان مى گویند) که مترسید و اندوهگین مباشید و بشارت باد شما را به بهشتى که وعده آن به شما داده شد. شما که گفتید بزرگ ترین اعتقاد الهى را پذیرفته اید، حال بر عمل به کتابش و به راه روشن و طریق شایسته عبادت او استقامت بورزید، سپس از این طریق منحرف نشوید و به بدعت در آن مگزارید و با آن مخالفت نکنید. (۱۶۰۲)

۱۶۰۹٫ اراده و پایدارى
الحمدالله الذى شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده ، و اءعز اءرکانه على من غالبه ، فجعله اءمنا لمن علقه … و آیه لمن توسم ، و تبصره لمن عزم .
ستایش خدایى را که شریعت اسلام را پدید آورد و دسترسى به آبشخورهاى آن را براى واردشوندگان آسان گردانید و پایه هاى آن را در برابر چیره جویان بر آن استوار ساخت و آن را براى کسى که بدان بپیوندد، جایگاهى امن قرار داد… و براى جویاى نشان راه حق و رستگارى نشانه و براى افراد مصمم مایه بینش . (۱۶۰۳)۱۵۹۸- حکمت ۱۷۵٫
۱۵۹۹- خطبه ۲۴۱٫
۱۶۰۰- خطبه ۷۶٫

۱۶۰۱- خطبه ۸۳٫
۱۶۰۲- خطبه ۱۷۶٫
۱۶۰۳- خطبه ۱۰۶٫

نهج البلاغه موضوعی//عباس عزیزی