خطبه ها خطبه شماره ۹۹ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

۹۹ و من خطبه له علیه السلام ترجمه خطبه نود و نهم خطبه ایست از آن حضرت در تشویق مردم به زهد و اجتناب از …

خطبه ها خطبه شماره ۹۸ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)معاهده صلح امام حسن مجتبی با معاویه

۹۸ و من کلام له علیه السلام یشیر فیه إلى ظلم بنی أمیه متن خطبه نود و هشتم و اللّه لا یزالون حتّى لا یدعوا …

خطبه ها خطبه شماره ۹۷ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

۹۷ و من خطبه له علیه السلام ترجمه خطبه نود و هفتم درباره اصحاب خود و اصحاب رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و …

خطبه ها خطبه شماره ۹۶ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

۹۶ و من خطبه له علیه السلام الله تعالى الحمد للّه الأوّل فلا شی‏ء قبله ۲ ، و الآخر فلا شی‏ء بعده ۳ ، و …

خطبه ها خطبه شماره ۹۵ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

۹۵ و من خطبه له علیه السلام ترجمه خطبه نود و پنجم از خطبه ‏اى از آن حضرت است . در این خطبه فضیلت پیامبر …

خطبه ها خطبه شماره ۹۴ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

و من خطبه له علیه السلام اللّه تعالى فتبارک اللَّه الذی لا یبلغه بعد الهمم ۳ ، و لا یناله حدس الفطن ۴ ،الأوّل الّذی …

خطبه ها خطبه شماره ۹۳/۲ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

۲۳ کمّیّت و کیفیّت دخالت و تأثیر انسان در تشکیل تاریخ خود چیست و چگونه است ؟ تعیین دقیق کمّیّت و کیفیّت دخالت و تأثیر …

خطبه ها خطبه شماره ۹۳/۱ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

متن خطبه نود و سوم ۹۳ و من خطبه له علیه السّلام و فیها ینبّه أمیر المؤمنین على فضله و علمه و یبیّن فتنه بنی …

خطبه ها خطبه شماره ۹۲ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)

متن خطبه نود و دوم ۹۲ و من کلام له علیه السلام لما أراده الناس على البیعه بعد قتل عثمان رضی اللّه عنه ۱ دعونی …

خطبه ها خطبه شماره ۹۱/۲ (ترجمه و شرح فلسفی علامه محمد تقی جعفری)قسمت دوم

بقیّه تفسیر عمومى خطبه نود و یکم ۵۷ ، ۶۷ هو القادر الّذی إذا ارتمت الأوهام لتدرک منقطع قدرته و حاول الفکر المبرّا من خطرات …